AGENDA

23 t/m 26-04

Extra vrije dagen

27-04 t/m 11-05

Meivakantie

15-05

Let Op Luis

 

 

 

 

 

 

 

Contact

 

Vanuit een veilige sfeer komen tot optimale ontwikkeling!

De Petrusschool is een katholieke basisschool in de wijk Steenvoorde-Zuid in de gemeente Rijswijk (Z-H).
In zijn totaliteit hebben we ongeveer 300 leerlingen, die verdeeld zijn over twaalf groepen.

We staan voor goed onderwijs vanuit een heldere structuur waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. De Petruslijn is onze werkwijze waarbij we werken met een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 op de volgende gebieden; Sociaal Klimaat, Klassenorganisatie en Instructie. Zo creëren we een veilig klimaat waarbinnen kinderen kunnen groeien.

We maken deel uit van de Laurentiusstichting. Een stichting voor katholiek onderwijs in de gemeentes Den Haag, Rijswijk, Delft en Lansingerland.

 

Communicatie tussen u en ons vinden wij van het grootste belang. Daarbij is ons doel om u zo snel en zo direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze school. Om dit te realiseren werken wij met digiDUIF waarmee wij in staat zijn u zowel via e-mail als, indien gewenst, via SMS te bereiken. Verder biedt het ons de mogelijkheid om u via de digitale schoolkalender sneller en beter inzicht te geven in de activiteiten op school. Ook kunt u zelf uw gewenste tijd inplannen voor het start- of rapportgesprek. Daarnaast maken wij ook van inschrijfformulieren gebruik voor hulp bij ons op school. Klik als ouders/verzorgers op het logo om in te loggen.